Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych w Radomiu zapewni lepsze warunki dla uczniów

Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych zlokalizowany przy ul. Lipskiej w Radomiu, który zajmuje się realizacją wczesnego wspomagania rozwoju dzieci oraz kształceniem i wychowywaniem dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami, zostanie rozbudowany. Obecnie funkcjonują tam 49 oddziałów edukacyjno-rehabilitacyjnych dla blisko 500 uczniów. W związku z tym konieczne jest stworzenie dodatkowych przestrzeni dostosowanych do potrzeb uczniów.

Postępowanie przetargowe dotyczące rozbudowy szkoły ma zostać zakończone w przyszłym tygodniu, kiedy to podpisana zostanie umowa z wykonawcą. Planowane jest wzniesienie nowego, dwupoziomowego budynku, który będzie obejmował większą ilość sal dydaktycznych, gabinetów terapeutycznych oraz pomieszczeń do rehabilitacji. W efekcie szkoła zyska ponad 500 metrów kwadratowych dodatkowej powierzchni wykorzystywanej do celów edukacyjno-rehabilitacyjnych.

Rozbudowa placówki ma na celu zapewnienie uczniom jak najlepszych warunków lokalowo-wyposażeniowych, które są niezbędne ze względu na różnorodność potrzeb jej podopiecznych. W Zespole Szkół Specjalnych kształci się i wychowuje dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym czy głębokim, z autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, takimi jak dysfunkcje narządów ruchu, wzroku czy słuchu.