Rozpoczęło się zgłaszanie pomysłów na budżet obywatelski!

Radomski Budżet Obywatelski 2024 – zgłoszenia projektów już otwarte. Nie wahaj się, jeśli masz pomysł; do podziału jest aż 7,5 mln zł!
Po raz 11. radomianie zdecydują o przeznaczeniu części środków finansowych miasta. Radosław Witkowski podkreśla, że do tej pory Radom przeznaczył ponad 53 mln zł na realizację ponad 240 udanych inicjatyw w ramach Budżetu Obywatelskiego. Choć w realizacji niektórych koncepcji mogą pojawić się sporadyczne wyzwania, to nadal warto, bo miasto rozwija się w oparciu o wizje mieszkańców.

Radosław Witkowski przytacza przykłady inicjatyw Budżetu Obywatelskiego, takich jak astrobaza, pumptrack, ścieżki rowerowe, areny sportowe, place zabaw czy murale z pracami Jacka Malczewskiego, jako dowód pozytywnych zmian w mieście dzięki pomysłom mieszkańców. Zachęca wszystkich do dalszego zgłaszania projektów, które przyczynią się do dalszego rozwoju miasta.

Okres składania wniosków do Budżetu Obywatelskiego 2024 rozpoczął się w piątek, 14 kwietnia i potrwa do 30 kwietnia. Udział w nim jest jak najbardziej wskazany, z uwagi na niebagatelne nagrody, jakie wchodzą w grę. Do rozdysponowania jest łącznie 7 458 000 zł, co stanowi nakazane 0,5 procent wydatków gminy wyszczególnionych w ostatnim sprawozdaniu z wykonania budżetu złożonym przed obecną edycją.