Nowe branżowe centra pracownicze w Radomiu

W Radomiu powstaną dwa Centra Kształcenia Zawodowego, na których utworzenie miasto otrzymało blisko 27 mln zł w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Centra te będą koncentrować się na rozwijaniu umiejętności przydatnych we współczesnej gospodarce i będą skierowane do uczniów, studentów i osób dorosłych poszukujących nowych możliwości zawodowych. W sumie w całym kraju ma powstać 120 takich centrów, każde o unikalnej specjalizacji.

Od kilku lat pracujemy nad rozwojem szkolnictwa zawodowego w mieście. Z powodzeniem wdrożyliśmy system kształcenia dualnego w różnych szkołach średnich, co przyniosło wspaniałe rezultaty. Obecnie realizujemy plany uruchomienia dwóch Centrów Kształcenia Zawodowego, dostrzegając duże zapotrzebowanie zarówno ze strony pracodawców, jak i uczniów przygotowujących się do podjęcia pracy.

Inicjatywy w Radomiu obejmują wykorzystanie obecnych struktur zarówno CKZiU, jak i Zespołu Szkół Budowlanych. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na przebudowę pomieszczeń oraz zakup niezbędnej aparatury.