Rozszerzenie systemu odcinkowego pomiaru prędkości na trasie S7

Pod Radomiem, na trasie S7, został ustanowiony kolejny punkt kontroli prędkości pojazdów za pomocą odcinkowego pomiaru prędkości (OPP). Ta nowa sekcja OPP ma całkowitą długość 15 km, co czyni ją jedną z najdłuższych tego typu na tej trasie. Punkty pomiarowe znajdują się między miejscowościami Falęcice i Białobrzegi a końcowym punktem jest stacja benzynowa Shell, usytuowana w pobliżu Starego Kiełbowa.

Wszystko odbywa się zgodnie z obecnymi przepisami drogowymi, które stanowią, że taka strefa musi być właściwie oznakowana dla kierowców. Niemniej jednak, wyjątkowo duża rozpiętość tej sekcji pomiarowej może wprowadzać w błąd niektórych kierowców. Mogą oni błędnie przypuszczać, że przejechali już cały obszar pomiaru prędkości i mogą bezpiecznie wrócić do łamania przepisów ruchu drogowego. Istotnym jest, aby kierowcy byli świadomi, że ten obszar OPP jest dłuższy niż większość innych, aby uniknąć potencjalnych konsekwencji przekroczenia limitu prędkości.