Wzrost popularności klas biologiczno-chemicznych i kierunków technicznych w radomskich szkołach ponadpodstawowych

W liceach ogólnokształcących w Radomiu, klasy o specjalizacji biologiczno-chemicznej oraz oddziały techników kształcące przyszłych programistów i mechatroników, zyskały na popularności wśród uczniów ubiegających się o miejsca w tych placówkach. Ta tendencja jest widoczna zarówno w liceach, jak i szkołach technicznych.

W bieżącym roku, wielu młodych ludzi osiągnęło imponujące wyniki na egzaminach końcowych, zdobywając tym samym dużą liczbę punktów za swoje świadectwa. Wobec tej sytuacji, lokalne władze postanowiły podjąć decyzję o utworzeniu dodatkowych oddziałów w najbardziej popularnych szkołach ponadpodstawowych w mieście od nadchodzącego roku szkolnego – wyjaśnia Janusz Kalinowski, pracownik biura prasowego Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Zgodnie z zapowiedziami, dwie dodatkowe klasy zostaną utworzone zarówno w III Liceum Ogólnokształcącym im. D. Czachowskiego, jak i w Zespole Szkół Elektronicznych. Po jednym dodatkowym oddziale zyskają także VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego oraz IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Chałubińskiego. W sumie, planowane jest uruchomienie sześciu nowych oddziałów.