Święto Plonów: celebracja ciężkiej pracy rolników w Muzeum Wsi Radomskiej

Święto Plonów jest zasłużonym ukoronowaniem rocznej, ciężkiej pracy rolników i zbioru ich plonów, a także stanowi relikty dawnych obrzędów rolniczych. Symbolizuje triumf tych, którzy nieustannie pracują ziemię, czyniąc to wydarzenie niezwykle istotnym i pięknym zarazem.

Rozpoczęcie uroczystości związanych ze Świętem Plonów w Muzeum Wsi Radomskiej miało miejsce w godzinach porannych. Pierwszym punktem programu był konkurs na „Tradycyjny wieniec dożynkowy”. Po tym wydarzeniu, korowód z wieńcami dożynkowymi udał się do znajdującego się na terenie muzeum historycznego kościoła pod wezwaniem św. Doroty.

W tym miejscu odbyła się Msza Święta, której przewodniczył ks. Bernard Kasprzycki, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Radomiu. W czasie homilii ksiądz Kasprzycki przywołał znaczenie tej uroczystości: – Symbolem tego święta jest chleb upieczony z ziarna nowych zbiorów, a także owoce oraz warzywa. Jednak dożynki mają głębsze znaczenie – przypominają każdemu gospodarzowi, że jest on nie tylko siewcą i żniwiarzem, ale również reprezentuje rolę Bożą. Musimy dbać o nasze serca, aby były piękne dla Pana. Serca rolników i wszystkich osób związanych z pracą na roli są najcenniejszą glebą, która wymaga starannej pielęgnacji. Nie tylko ekologia środowiska materialnego ma dla nas znaczenie, ale również duchowy rozwój.