Inicjatywa "Mazowieccy seniorzy bezpieczni w internecie. Edycja II" otwiera rekrutację – 80 miejsc dla seniorów

Na Mazowszu, pod egidą Stowarzyszenia Aktywacja z siedzibą w Radomiu, rozpoczyna się druga edycja innowacyjnego projektu mającego na celu poprawę bezpieczeństwa seniorów w sieci. Projekt nosi tytuł „Mazowieccy seniorzy bezpieczni w internecie. Edycja II”. Finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego. Dzięki temu przedsięwzięciu, 80 osób w wieku 55 lat i więcej ma szansę zdobyć praktyczną wiedzę na temat bezpieczeństwa online.

Projekt ma zostać zakończony do końca listopada 2023 roku, a obecnie trwa proces rekrutacji uczestników. W ramach tego przedsięwzięcia przewidziano realizację trzech modułów szkoleniowych. Każdy z nich ma trwać 4 godziny i obejmować różne aspekty korzystania z internetu i urządzeń mobilnych.

Pierwszy warsztat będzie skupiony na nauce obsługi urządzeń mobilnych. Drugi moduł to omówienie zasad bezpiecznego korzystania z internetu, co obejmuje instalowanie oprogramowania antywirusowego. Ostatni segment szkolenia ma za zadanie nauczyć seniorów korzystania z udogodnień internetowych – jak zakładanie poczty elektronicznej czy pisanie e-maili.