Święto Policji 2021: uroczystości w Radomiu i na Mazowszu

14 lipca obchodziliśmy Święto Policji. Tego dnia w Radomiu zorganizowano szereg uroczystości, które rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa. Zanim jednak główne obchody miały miejsce, odbyło się uroczyste składanie wieńców przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Oficjalne świętowanie następnie przeniosło się na plac przed siedzibą lokalnej komendy.

W wydarzeniach uczestniczyli nie tylko najważniejsi przedstawiciele mazowieckiej i radomskiej Policji, ale również politycy, reprezentanci władz lokalnych oraz partnerzy i organizacje, które współpracują z komendą w Radomiu. Przed rozpoczęciem głównych uroczystości, na czele z nadinspektorem Waldemarem Wołowcem, złożyli oni kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza, który znajduje się przy miejscowym Kościele Garnizoniowym.

Następnie rozpoczęła się msza święta, dedykowana wszystkim policjantom i pracownikom Policji. Liturgię współcelebrowali ks. Jarosław Rożek, kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, oraz ks. podpułkownik Łukasz Józef Hubacz. Uroczystość nabożeństwa była podkreślona przez piękną oprawę muzyczną, za którą odpowiedzialna była Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Obrony Terytorialnej pod batutą starszego chorążego sztabowego Tomasza Chwalińskiego.