Syndyk ocenia wartość majątku spółki PKS Radom na 14 milionów złotych

Przedmiotem oceny syndyka masy upadłościowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Radomiu jest majątek spółki, którego wartość oszacowano na blisko 14 mln zł. Znacznie mniejsze są zobowiązania firmy. Niebawem wszystkie aktywa pozostałe po upadłym przedsiębiorstwie, w tym cenne nieruchomości, zostaną zaprezentowane na rynku jako oferty sprzedaży.

Kilka lat temu, autobusy PKS Radom z ich charakterystycznym żółtym logo krążyły po drogach gminnych i powiatowych regionu radomskiego. W wielu przypadkach, ta forma transportu była jedyną dostępną publiczną komunikacją umożliwiającą mieszkańcom dojazd do większych aglomeracji.

Spółka Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radomiu została założona w 2010 roku, jako wynik procesu komercjalizacji Państwowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Radomiu. Aż do momentu upadłości, PKS Radom świadczyło usługi transportowe dla swoich pasażerów. Całościowy, 100-procentowy pakiet udziałów w spółce (którego wartość zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego wynosiła 9 mln zł) należał do Związku Gmin „Podradomska Komunikacja Samochodowa”. Składały się na niego ostatnio gminy: Skaryszew, Jastrzębia i Gózd.