Trzydziestu ochotników z 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej

Minął już ponad jeden miesiąc odkąd grupa pragnących służyć swojej Ojczyźnie ochotników, licząca blisko 30 osób, wcieliła się w szeregi 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ich pierwszym zadaniem jest odbycie szkolenia podstawowego, które realizują w trybie weekendowym. Aktualnie znajdują się oni w połowie drogi do osiągnięcia tego celu.

Nowo przyjęci żołnierze przyswajają umiejętności i wiedzę niezbędne do pełnienia służby wojskowej podczas szkolenia podstawowego. Miejsce ich nauki to teren koszar 63 Batalionu Lekkiej Piechoty, położonych w Nowym Mieście nad Pilicą. W trakcie dotychczasowych czterech z ośmiu planowanych weekendów zdobywali wiedzę z zakresu podstaw wojskowości. Do najważniejszych elementów szkolenia należą: nauka działań taktycznych, zasady obsługi broni, strzelanie, udzielanie pierwszej pomocy oraz ewakuacja rannego z pola walki. Niezwykle istotnym elementem jest także prawidłowe posługiwanie się mapą.

Szkolenie kończy tzw. pętla taktyczna, test praktyczny mający na celu sprawdzenie nabytych umiejętności. Ci, którzy zakończą „pętlę” z pozytywnym wynikiem, będą mieli możliwość złożenia uroczystej przysięgi wojskowej.