Ukończono budowę nowoczesnego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomiu

Obiekt ten jest jednym z najsprawniej działających na obszarze Polski i największym na terenie regionu. Cała inwestycja pochłonęła niemal 80 milionów złotych, które pochodziły głównie ze środków samorządu województwa mazowieckiego.

SOR znajduje się przy szpitalu w Józefowie i zajmuje powierzchnię 6,4 tys. m2. W jego obrębie znajdują się pomieszczenia takie jak: poczekalnie z 350 miejscami, 28 łóżek obserwacyjnych, specjalna strefa dla dzieci, różnorodne gabinety – diagnostyczne z możliwością przeprowadzenia badań RTG, USG czy TK, konsultacyjne, zabiegowe, ginekologiczno-położnicze – oraz izolatki, sale obserwacyjne, sala zabiegowo-operacyjna, miejsce do resuscytacji oraz ambulatorium.

Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, podkreśla znaczenie inwestycji w rozwój infrastruktury szpitalnej i systematyczne przeznaczanie środków na modernizacje oraz remonty. Budowa SOR-u w Radomiu była jednym z najważniejszych projektów w tej części regionu. Marszałek wyraża wdzięczność wszystkim zaangażowanym w realizację tego ambitnego zadania.

Całość procesu budowlanego, łącznie z pracami wykończeniowymi i doposażeniem oddziału, trwała przez okres 3 lat. Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył na ten cel prawie 80 milionów złotych. Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa, podkreśla, że szpital wielokrotnie próbował uzyskać wsparcie finansowe z budżetu państwa, jednak bez skutku. Postawiono więc na samodzielne sfinansowanie całej inwestycji, co pozwoliło pacjentom z południowej części województwa na szybką i skuteczną pomoc medyczną.