Ukryte zagrożenie: Kwestia odpadów magazynowanych na prywatnej działce w Radomiu

Mieszkańcy Radomia z ulicy Ofiar Firleja żyją w ciągłym niepokoju i strachu z powodu wielkiej ilości odpadów gromadzonych na jednym z prywatnych terenów w ich sąsiedztwie. Obawa o swoje bezpieczeństwo i zdrowie stała się dla nich stałym elementem codzienności.

Problem ten został podniesiony do publicznej świadomości dzięki Anecie Pieńkowskiej, redaktorce Radia Radom. W trakcie wywiadu z Prezydentem miasta, Radosławem Witkowskim, postawiła kwestię nielegalnie składowanych odpadów na stole.

Prezydent Witkowski podkreślił, że pełniąc funkcję prezydenta miasta, czuje pełną odpowiedzialność za szybkie usunięcie tej groźby. Wyraził również jasno świadomość niebezpieczeństw płynących z tego źródła, jakie wynikają z ekspertyzy, którą otrzymał. Stwierdził, że od 2019 roku obowiązek rozwiązywania takich problemów spoczywa na samorządach, co jest efektem zmiany ustawy przez parlament. Przekazał, że zarówno on, jak i jego zespół muszą podjąć decydujące kroki, aby neutralizować to zagrożenie, które jest rzeczywistym problemem dla mieszkańców.