W 2024 roku samorząd województwa mazowieckiego zainwestuje ponad 279 milionów złotych w Radom i region radomski

Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczy na rozwój Radomia i okolicznych obszarów w 2024 roku kwotę przekraczającą 279 milionów złotych. Jest to część planu inwestycyjnego, który zobowiązuje do wydatkowania na inwestycje ogółem 1 miliard złotych z budżetu województwa mazowieckiego.

Rozwój regionu radomskiego ma bezpośrednie przełożenie na miejsca pracy – obecnie blisko 3 tysiące osób pracuje w placówkach oraz instytucjach, które są pod nadzorem samorządu województwa mazowieckiego. Ich utrzymanie jak i rozwój to jedne z kluczowych celów inwestycji.

Podczas spotkania, które odbyło się 4 stycznia 2024 roku w Muzeum Wsi Radomskiej, wicemarszałek Rafał Rajkowski podkreślił wagę tych inwestycji dla regionu. Zakładają one między innymi budowę drogi nr 747, która połączy Iłżę z Solec nad Wisłą i będzie kosztować około 300 milionów złotych. Inwestycje obejmują także sektor kultury i edukacji, z których jednymi z najważniejszych są nowa Szkoła Drzewna oraz SOR w Radomiu.

Radomski samorząd jest dumny z pozyskanych funduszy, które w 2023 roku wyniosły aż 320 milionów złotych. Rajkowski podkreślił, że region radomski stał się liderem w tej dziedzinie – przewyższając nawet stolicę kraju, Warszawę.