W Radomiu obchodzono dzień Europy

Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Europie został zorganizowany, aby zachęcić uczniów do zaangażowania się w tematykę europejską, promować wśród nich idee Unii Europejskiej i patriotyzmu, a także wspierać ich związek ze społecznością lokalną i europejską. Innym ważnym celem było stworzenie sieci współpracy i zjednoczenie radomskich szkół podstawowych.

Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się dużą wiedzą na temat wielu aspektów związanych z Europą, Unią Europejską i państwami kontynentu europejskiego. Nie dziwi więc fakt, że wszyscy zaproszeni do konkursu przedstawiciele szkół zajęli ex aequo pierwsze miejsce. Dyrektor szkoły organizującej konkurs, Marek Lipiec, wręczył wszystkim uczestnikom dyplomy i nagrody za udział w konkursie.

Obchody Dnia Europy uświetnił występ Joanny Wójcik, solistki operowej związanej z Operą Bałtycką i Operą Krakowską, absolwentki Akademii Muzycznej w Krakowie, laureatki wielu ogólnopolskich konkursów wokalnych, a także rodzica jednej z uczennic szkoły nr 17. Pani Joanna wykonała „Odę do radości” u boku uczniów z klasy 2a.