W radomskim urzędzie miejskim gościli harcerze

W poniedziałek radomskich radnych odwiedzili harcerze z Betlejemskiego Światła Pokoju. Organizacja ta została zapoczątkowana w 1986 roku w Linzu w Austrii, w ramach świątecznej filantropii. Wydarzenie nosiło nazwę „Światło w ciemności” i zostało nagłośnione przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF). W następstwie tym rolę patronów działania przejęli austriaccy skauci.

Co roku ORF (Austrian Broadcasting Company) wybiera młodego chłopca lub dziewczynę, którzy za pośrednictwem Austrian Airlines przywiozą Płomień z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem do Wiednia. W Wiedniu odbywa się ekumeniczne nabożeństwo, podczas którego Światło zostaje przekazane mieszkańcom Wiednia oraz uczestnikom grup skautowych z różnych krajów Europy. Związek Harcerstwa Polskiego kieruje Betlejemskim Światłem Pokoju od 1991 roku, w którym ZHP otrzymuje Światło od swoich słowackich odpowiedników. Następnie Światło przemieszcza się między Polską a Słowacją i jest transportowane na wschód (Rosja, Litwa, Ukraina i Białoruś), zachód (Niemcy) i północ (Szwecja).