Wodociągi zapowiadają podwyżki za wodę

Wodociągi Miejskie w Radomiu złożyły wniosek do Wód Polskich, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o zatwierdzenie nowej taryfy opłat za wodę i odprowadzanie ścieków. Wysokość podwyżki opłat nie jest na razie znana. Informacje dotyczące planowanej podwyżki ujawnił prezydent Radomia, Radosław Witkowski, w odpowiedzi na interpelację radnego Łukasza Podlewskiego. Prezydent stwierdził, że nie może ujawnić skali planowanej podwyżki ze względu na toczące się postępowanie. Konieczność wprowadzenia nowych opłat tłumaczył tym, że obiecana w 2018 roku obniżka cen wody nie mogła być zrealizowana ze względu na trudną sytuację finansową spółki Wodociągi Miejskie i miasta.

Trudności, z jakimi boryka się miasto, spowodowane są niekorzystnymi dla samorządów ustawami ustanowionymi przez Sejm RP, a także działaniami podejmowanymi przez polski rząd. Doprowadziły one do zwiększenia wydatków miasta, w tym do wzrostu kosztów za energię elektryczną, zmniejszenia subwencji oświatowej, wzrostu stóp procentowych oraz podwyższenia płacy minimalnej skutkującej wzrostem cen towarów i usług. Ponadto burmistrz argumentuje, że zmiany podatkowe spowodują, że w 2023 roku dochody miasta z podatku PIT zmniejszą się o około 100 mln zł, wracając do poziomu z 2018 roku i odbiegając od dotychczasowego trendu.