Województwo Mazowieckie przeznacza niemal 600 tysięcy złotych na wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych

Samorząd Województwa Mazowieckiego pokazał swoje zaangażowanie w poprawę bezpieczeństwa na swoim terytorium, przyznając blisko 600 tysięcy złotych na wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP). Dokumenty umożliwiające ten finansowy wkład zostały podpisane przez wicemarszałka Rafała Rajkowskiego w czwartek, 9 listopada.

OSP z pięciu powiatów – grójeckiego, przysuskiego, lipskiego, radomskiego i szydłowieckiego – otrzymały środki finansowe, które zostaną przeznaczone na zakup niezbędnych środków specjalistycznych, środków ochrony indywidualnej oraz wozów bojowych. Wicemarszałek Rajkowski podkreślił znaczenie wspierania lokalnych jednostek OSP:

„Ochotnicze straże pożarne odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom swoich miejscowości. Jako integralna część systemu krajowego ratownictwa, realizują one zadania powierzone przez Państwową Straż Pożarną, służąc jako bufor bezpieczeństwa. W związku z tym, wsparcie województwa mazowieckiego jest niezbędne dla ich efektywnego funkcjonowania i właściwego doposażenia.”