Województwo mazowieckie przeznacza olbrzymie środki na rozwój subregionu radomskiego

Budżet województwa mazowieckiego na bieżący rok przewiduje ogromne środki finansowe na rozwój subregionu radomskiego. Kwota ta wynosi ponad 279 milionów złotych i przeznaczona jest na różne inwestycje. Ponadto, samorządy lokalne oraz organizacje pozarządowe i stowarzyszenia mogą liczyć na wsparcie o wartości blisko 1 miliarda złotych.

Na rozbudowę oraz modernizację dróg, placówek medycznych, szkół i instytucji kulturalnych, władze regionu zarezerwowały kwotę przekraczającą 3 miliardy złotych. Jak podkreśla Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego, jest to suma niebagatelna. Wspomina również o wsparciu dla samorządów gminnych i powiatowych, które wyniesie ponad miliard złotych i podkreśla jej znaczenie. W poprzednim roku udało się zrealizować 782 inwestycje za pomocą 20 instrumentów wsparcia. W tym roku do dyspozycji będzie dwa instrumenty więcej.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w naszym subregionie także skorzysta na tegorocznych inwestycjach. Zostanie na nie przeznaczona kwota przekraczająca 2 miliony złotych. Wśród planowanych działań znalazł się zakup dwóch ambulansów specjalistycznych typu B i C, finansowany z Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Przewidziano również dalszą informatyzację placówki oraz modernizację oświetlenia zewnętrznego szpitala.

Bożenna Pacholczak, prezes Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego, mówi o remoncie i modernizacji oddziału ginekologicznego, który został otwarty w 2000 roku. Obecnie widoczne jest jego lekkie zużycie. Pani prezes podkreśla, że statystyki urodzeń noworodków są coraz lepsze: w 2022 roku przyszło na świat 860 noworodków, a w 2023 już 1352. Na modernizację oddziału potrzeba 25 milionów złotych. Inwestycja potrwa dwa lata: w 2024 roku będzie potrzebne 15 milionów złotych, a w 2025 – 10 milionów.