Wykład na temat organizacji ciepła w radomskich szkołach podstawowych

Na czym polega proces wytwarzania ciepła? Jak można nim efektywnie zarządzać, zachowując jednocześnie czyste powietrze? Te tematy poznawali uczniowie czwartych klas szkół podstawowych podczas kampanii edukacyjnej „Lekcje o cieple” prowadzonej przez Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Radpec”. Cykl lekcji zakończył się w poniedziałek, 15 maja, w Szkole Podstawowej numer 34 w Radomiu.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Radpec” Spółka Akcyjna jako organizacja odpowiedzialna społecznie prowadzi inicjatywy edukacyjne mające na celu zwiększenie świadomości mieszkańców Radomia na temat ochrony powietrza oraz negatywnego wpływu niskiej emisji na zdrowie i środowisko, a jednocześnie wspiera edukację ekologiczną dzieci. Spółka od wielu lat realizuje działania proekologiczne, w tym te ukierunkowane na edukację kolejnych pokoleń. W ramach tych działań w I kwartale 2023 r. we wszystkich szkołach podstawowych z terenu Radomia przeprowadzono kampanię edukacyjną „Lekcje ciepła”.

Kampania „Lekcje ciepła” została zainaugurowana 14 grudnia w Publicznej Szkole Podstawowej numer 9 im. Henryka Sienkiewicza w Radomiu.