Rozpoczęto rekrutację do szkół ponadpodstawowych w Radomiu

Rozpoczęła się rekrutacja do radomskich szkół ponadgimnazjalnych na rok akademicki 2023/2024, która wzorem lat ubiegłych odbywa się drogą internetową. W Radomiu udostępniono ponad 4600 miejsc w różnych typach szkół, od liceów ogólnokształcących po szkoły artystyczne.

Pełną listę ofert szkół można znaleźć na stronie www.oswiatawradomiu.pl. Po wejściu do systemu ósmoklasiści mogą wybrać maksymalnie cztery preferowane placówki i dowolną liczbę oddziałów w ich ramach. Wybrane wydziały powinny być uszeregowane w kolejności preferencji, od najbardziej pożądanego do najmniej.

„W tym roku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych będą się starać 1,5-roczni absolwenci szkół podstawowych. Choć wolnych miejsc nie zabraknie, najbardziej pożądane szkoły mogą mieć dość wysokie wymagania punktowe. W związku z tym zachęcam uczniów do dokładnego przeanalizowania możliwości i pełnego wykorzystania szansy wyboru czterech szkół i dowolnej liczby klas, ponieważ zwiększy to prawdopodobieństwo dostania się do preferowanej szkoły”.

Wnioski o przyjęcie do szkoły można składać osobiście w formie papierowej lub elektronicznej. W tym drugim przypadku rodzice lub opiekunowie prawni kandydata wymienieni we wniosku muszą obowiązkowo posiadać Profil Zaufany.