Wystawa "Płonące. Wycinanki Moniki Krajewskiej" – hołd dla żydowskiego dziedzictwa Radomia

Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu stało się gospodarzem unikalnej wystawy zatytułowanej „Płonące. Wycinanki Moniki Krajewskiej w dni życia, dni śmierci wpisane. Wystawa w hołdzie ludności żydowskiej Radomia”. Wydarzenie to jest prezentacją twórczości współczesnej artystki – Moniki Krajewskiej.

Ekspozycję stanowi 31 dzieł, w których Krajewska inspiruje się przedmiotami związanych z kultem synagogalnym. Artystka nadaje im nowe życie za pomocą tradycyjnej żydowskiej techniki wycinanki z papieru. W swych pracach niezwykle umiejętnie odtwarza symbolikę i ornamentykę charakterystyczną dla sztuki żydowskiej pochodzącej z regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Ilona Pulnar-Duszyk, kuratorka wystawy reprezentująca muzeum, podkreśla, że prace nie ograniczają się jedynie do techniki wycinanki. Są one de facto głównie kolażami skomponowanymi z elementów wycinanek, fotografii, a czasami korzystają z techniki frotażu. Owa technika polega na przyciskaniu kartki do powierzchni i odrysowywaniu wzorów na niej występujących. Pulnar-Duszyk dodaje, że prezentowane dzieła często ukazują ulotne wrażenia, fragmenty wspomnień czy modlitw. Częstym motywem są również fragmenty macew oraz detale na nich wyryte.