Wyższe stawki dla osób odpracowujących długi

Odpłatność za godzinę dla osób zadłużonych w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i decydujących się na uregulowanie zaległości czynszowych wzrosła z 16 zł do 20 zł. Radosław Witkowski, prezydent Radomia, stwierdza, że dostrzegają podwyższone koszty w środowisku i dążą do tego, aby inicjatywa była jak najbardziej atrakcyjna dla mieszkańców.

Od marca 2016 roku mieszkańcy mieszkań socjalnych i komunalnych w Radomiu, którzy mają niezapłacone rachunki za czynsz, mogą odpracować swój dług wobec Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Ostatnia podwyżka stawki godzinowej nastąpiła w 2019 roku. W środę, 5 kwietnia Radosław Witkowski zatwierdził wzrost stawki z 16 zł do 20 zł. Zgodnie z tą decyzją, stawka będzie teraz konsekwentnie powiązana z minimalną stawką godzinową ustaloną w rozporządzeniu Rady Ministrów. W istocie, jeśli wzrośnie polska płaca minimalna, miasto automatycznie dostosuje wartość godziny poświęconej na odpracowanie zaległości czynszowych.

Wśród epidemii Covidów inicjatywa ta przeżyła lekkie spowolnienie, jednak widać, że mieszkańcy tamtejszych zasobów mieszkaniowych chętnie obniżają swoje zaległe należności. Od początku roku Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych zawarł już umowy z 14 najemcami.