Zapowiedź inwestycji kolejowej w Radomiu o wartości prawie 75 milionów złotych

Koleje Mazowieckie, znany przewoźnik kolejowy, zawarły umowę z warszawską firmą Intop na realizację projektu związanego z utrzymaniem i naprawą taboru kolejowego w Radomiu. Kwota przeznaczona na ten cel wynosi niemal 75 milionów złotych brutto.

Marszałek Adam Struzik podkreśla, że inicjatywy tego rodzaju mają ogromne znaczenie nie tylko dla poprawy standardów transportu kolejowego. Są one również bodźcem do dalszego rozwoju południowej części Mazowsza. Konstrukcja takiej bazy to też świetna okazja dla radomian i mieszkańców ościennych gmin. Powstanie nowej infrastruktury wiąże się bowiem z lepszym dostępem do usług transportowych oraz zwiększeniem możliwości zatrudnienia dla lokalnej społeczności. Przewidywane jest, że nowo wybudowane zaplecze stworzy miejsca pracy dla około 50 osób.

Planowany obiekt utrzymaniowo-naprawczy ma powstać przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego w Radomiu. Inwestycja będzie służyła do prowadzenia prac serwisowych pojazdów kolejowych na poziomach P1 – P2, a w perspektywie czasu możliwe jest również przystosowanie jej do obsługi na poziomie P3. Hala będzie wyposażona w dwa kanały przeglądowo-naprawcze, co umożliwi jednoczesną obsługę co najmniej dwóch pojazdów o łącznej długości do 99 metrów.