Zasilenie kulinarne dla kół gospodyń wiejskich w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym

Dnia 29 sierpnia, w Jedlni-Letnisku, odbyło się niecodzienne spotkanie kulinarne. W Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. red. Andrzeja Zalewskiego zorganizowano warsztaty o nazwie „Leśne smakołyki”. Główną grupą docelową tego wydarzenia były koła gospodyń wiejskich, które miały okazję podnosić swoje umiejętności kulinarnie pod czujnym okiem doświadczonego kucharza Jakuba Wolskiego.

Organizacja tego spotkania była odpowiedzią na potrzeby zgłoszone przez koła gospodyń wiejskich. Wyraziły one chęć zorganizowania szkolenia z gotowania potraw z dziczyzny, co pozwoliłoby na rozszerzenie oferty dań prezentowanych podczas festynów oraz innych wydarzeń plenerowych, gdzie zwykle mają swoje stoiska.

Całodniowe warsztaty kulinarne przyciągnęły aż 100 uczestników reprezentujących 32 koła gospodyń wiejskich z regionu radomskiego. Na liście gości znalazły się takie osoby jak senator RP Stanisław Karczewski, który był honorowym patronem wydarzenia, poseł Marek Suski, leśnik i poseł Dariusz Bąk, Małgorzata Szymańczak – kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Grójcu oraz Agnieszka Pasek – dyrektor Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Radomiu. Zebrani goście jednogłośnie przyznali, że działalność kół gospodyń wiejskich ma kluczowe znaczenie dla podtrzymywania tradycji regionu radomskiego i sprzyja rozwojowi społecznemu.