Dofinansowanie dla Ochotniczych Straży Pożarnych w subregionie radomskim i powiecie grójeckim

Łącznie 83 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych działające na terenie subregionu radomskiego oraz powiatu grójeckiego otrzymają dofinansowanie w wysokości niemal 650 tysięcy złotych. Środki te mają służyć zakupowi niezbędnego sprzętu, wymaganego podczas akcji ratowniczo-gaśniczych – zadań, które na co dzień realizują samorządy.

Jak podkreśla Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego, kwota ta jest częścią większego funduszu, z którego korzystają straże. Z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego przeznacza się bowiem prawie 30 milionów złotych na doposażenie straży. Sumując wydatki z ostatnich lat, przekraczają one już 250 milionów złotych. To imponująca suma, jednak jak zauważa wicemarszałek, efekty są widoczne – straże są coraz lepiej wyposażone, co było jednym z głównych celów.

Gmina Skaryszew otrzymała dodatkowo 15 tysięcy złotych dofinansowania dla pięciu swoich jednostek OSP. Środki te zostaną przekazane przede wszystkim jednostkom z Krajowego Systemu Ratownictwa – Skaryszewowi, Odechowowi i Makowowi. Ale również Modrzejowice i Makowiec, znajdujące się przy krajowej dziewiątce, skorzystają z tych funduszy. Planowane jest zakupienie defibrylatorów, które mogą okazać się nieocenione podczas różnego rodzaju interwencji. Jak podkreśla Rafał Rajkowski, często to właśnie strażacy ochotnicy są na miejscach zdarzeń jako pierwsi – jeszcze przed pogotowiem czy policją. Ich rola w ratowaniu ludzkich żyć jest nieoceniona.