Zmiana na stanowisku komendanta w Komendzie Powiatowej Policji w Zwoleniu

Dnia 29 marca, piątkowego poranka, w głównym budynku Komendy Powiatowej Policji mieszczącej się w Zwoleniu, miało miejsce krótkie, ale znaczące wydarzenie. Okolicznością tej uroczystości było przejęcie obowiązków przez nowego naczelnika. Funkcję tę objął inspektor Konrad Krakowiak, wcześniej pełniący stanowisko komendanta policji miejskiej w Radomiu, który teraz będzie zarządzał zwoleńskim oddziałem.

Oficjalne powitanie nowego komendanta policji zwoleńskiej odbyło się w sali konferencyjnej zwoleńskiej komendy. Ceremonia rozpoczęła się od złożenia meldunku przez inspektora Piotra Janika, pełniącego obowiązki zastępcy komendanta wojewódzkiego policji z siedzibą w Radomiu. Następnie ten odczytał oficjalny rozkaz personalny, który powierzał zadania szefa policji w Zwoleniu inspektorowi Konradowi Krakowiakowi, poprzednio sprawującemu funkcję komendanta miejskiego policji w Radomiu.

Należy podkreślić, że Konrad Krakowiak jest doświadczonym funkcjonariuszem. Swoją służbę w Policji rozpoczął już w 2001 roku. Przez lata swojej kariery był związany z pionem kryminalnym, pełniąc funkcje w komórkach organizacyjnych zajmujących się walką z przestępczością gospodarczą i korupcją. Od maja 2021 roku objął stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu.