Zmiana terminu zakończenia prac na stadionie Radomiaka Radom

Stadion piłkarski Radomiaka Radom nie zostanie oddany do użytku zgodnie z pierwotnym planem, mimo licznych deklaracji wykonawcy, potwierdzających zakończenie prac do końca maja. Firma Betonox, realizująca inwestycję, przewiduje ułożenie murawy dopiero w drugiej połowie czerwca.

Takie doniesienia przekazuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu. Właściciel obiektu informuje, że firma Betonox zamierza rozpocząć układanie murawy na obiekcie dopiero na przestrzeni ostatnich dni czerwca. To oznacza, że nie zostanie dotrzymany termin zakończenia całkowitego projektu, ustalony na podstawie najnowszego aneksu do umowy.

Zapisy kontraktu przewidywały finalizację wszystkich prac na stadionie razem z odbiorami technicznymi do dnia 31 maja. W ramach umowy stworzono jednak klauzulę zapewniającą wykonawcy pewną swobodę. Zgodnie z nią, wykonawca nie będzie musiał płacić kar finansowych, jeśli z powodów niezależnych od niego nie uda się dokończyć wszystkich odbiorów technicznych i uzyskać pozwolenia na użytkowanie stadionu do końca maja.

W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, ostateczny termin ukończenia inwestycji przesunięty został na 31 lipca. Tym samym, realne jest ryzyko przekroczenia wyznaczonej pierwotnie daty zakończenia budowy.