Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Radom

Plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego obszar pomiędzy ulicami Warszawską, Malczewskiego i Kelles-Krauza jest właśnie tworzony. Zadaniem tego planu jest uporządkowanie tego kluczowego dla miasta obszaru.

Prezydent Radomia, Radosław Witkowski, podkreślił, że cel planistów miejskich jest nie tylko uporządkowanie terenu, ale również przygotowanie go pod kątem przyszłych inwestycji. Jest to strategiczny krok na rzecz rozwoju miasta.

Szczególne znaczenie ma fakt, że omawiany teren ma stać się reprezentacyjnym fragmentem Radomia. Istnieje możliwość powstania tam wysokich budynków – tzw. „drapaczy chmur”. Wysokość niektórych z nich może wynosić aż 70 metrów, co niewątpliwie wpłynie na zmianę panoramy miasta.