Znamy obowiązki Patryka Fajdka na stanowisku Wicewojewody Mazowieckiego

Ujawniono rolę, jaką będzie pełnić Patryk Fajdek, aktualny wiceprzewodniczący radomskiej organizacji Nowej Lewicy, po objęciu stanowiska Wicewojewody Mazowieckiego na dzień 15 stycznia. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu jego obowiązków ujawnił podczas audycji radiowej Mocna Rozmowa w Radiu Radom, gdzie był gościem Łukasza Nogaja.

Fajdek opowiedział o wielości zadań, które spadną na niego w nowej roli. Podlegać mu będą między innymi Wydział Zdrowia, Wydział Polityki Społecznej oraz Wydział Osób z Niepełnosprawnościami. Dodatkowo zaangażuje się w sprawy edukacyjne, podlegać mu będzie Kurator Oświaty.

Jako Wicewojewoda Mazowiecki deklaruje także, że zamierza aktywnie pracować na poprawę relacji pomiędzy administracją rządową a samorządami. Uważa, że osoba na jego stanowisku nie powinna izolować się od społeczności, ograniczając się jedynie do czterech ścian gabinetu. W przeszłości wielokrotnie ganił takie zachowanie i teraz zamierza zastosować politykę otwartych drzwi.