43 lokalne inicjatywy z Radomia kandydują do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Inicjatywy takie jak Radomskie Dni Seniora, Festiwal Olimpijski Ziemi Radomskiej, Rowerowy Szlak Mazowsza przebiegający przez Puszczę Kozienicką czy programy sportowej aktywności dla młodzieży niepełnosprawnej to tylko wybrane projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza (BOM) w bieżącym roku. W sumie, aż 43 propozycje pochodzące z regionu radomskiego ubiegają się o fundusze w ramach BOM.

Mieszkańcy Radomia i okolic pokazali, że potrafią działać na rzecz swojej społeczności. Tegoroczna edycja BOM przyniosła rekordową liczbę zgłoszonych projektów z tego regionu. Całkowita wartość wszystkich zaakceptowanych lokalnych inicjatyw wynosi niemal 13 milionów złotych. Wybór jest szeroki i pełen atrakcyjnych propozycji – podkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski, zachęcając jednocześnie mieszkańców do głosowania.

W ramach projektów ogólnowojewódzkich zgłoszono 54 propozycje, a na szczeblu regionalnym – aż 234. Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na realizację wybranych projektów obywatelskich w tym roku budżet w wysokości 30 milionów złotych.

Wiele zgłoszonych projektów dotyczyło poprawy infrastruktury szpitalnej. To właśnie dzięki zaangażowaniu i głosom lokalnej społeczności udało się przeprowadzić liczne inwestycje w szpitalu na radomskim Józefowie. Dzięki funduszom z Budżetu Obywatelskiego Mazowsza zmodernizowano lądowisko przyszpitalne, zakupiono karetki transportowe, odnowiono drogę dojazdową i chodnik prowadzący do nowej Poradni Rehabilitacji dla Dzieci, a także przeprowadzono remont hydroforni. W bieżącym roku planowane jest modernizacja oświetlenia zewnętrznego wokół szpitala oraz zakup kolejnych dwóch karetek. Całkowita wartość tych inwestycji wynosi ponad 5 milionów złotych.