Cztery firmy w Radomiu zapowiadają masowe zwolnienia pracowników w 2024 roku

W 2024 roku, informacje przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ujawniły, że cztery przedsiębiorstwa z miasta planują przeprowadzić zwolnienia grupowe. Jeżeli te zgłoszenia zostaną w pełni wykonane, prawie 400 miejsc pracy może zostać zlikwidowanych.

Wśród firm, które zapowiedziały redukcje stanowisk pracy w tym roku, znalazły się: Solbika Sp. z o.o. z planem zwolnienia 119 osób, B&M Clothing Company Sp. z o.o. zamierzająca pozbyć się 123 pracowników, Altha Powder Metallurgy Sp. z o.o. skreślająca z listy płac 33 osoby oraz TOHO Poland z proponowanymi 115 zwolnieniami. Do tej pory tylko jedno przedsiębiorstwo, Altha Powder Metallurgy Sp. z o.o., rzeczywiście przeprowadziło zapowiedziane zwolnienia – 33 osoby straciły pracę. Łącznie daje to liczbę 390 potencjalnych zwolnień.

Co więcej, Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu otrzymał informacje, że TOHO Poland ma zamiar przeprowadzić zapowiedziane zwolnienia 115 osób w ciągu najbliższych dwóch lat.

Wszystkie cztery firmy już otrzymały od Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu propozycje wsparcia dla zwalnianych pracowników. Te usługi rynku pracy obejmują pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i szkolenia mające na celu podniesienie lub zmianę kwalifikacji.

Na koniec warto dodać, że mimo zapowiedzi zwolnień grupowych, w maju 2024 roku Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu zauważył spadek liczby bezrobotnych o 269 osób. W samej tylko aglomeracji radomskiej liczba ta obniżyła się o 144 osoby, a na terenie powiatu radomskiego o 125 osób.