Ceremonie 11 listopada: Msza Święta i Wieczór Poezji w Radomiu

W sobotę, jedenastego listopada, uroczystości rozpoczną się od Mszy Świętej. Będzie ona celebrowana w katedrze pod przewodnictwem biskupa Marka Solarczyka. Przeddzień tego, piątek dziesiąty listopada, będzie w Radomiu dniem poezji. Właźnia, Radomski Klub Środowisk Twórczych zaś Galeria przy ulicy Żeromskiego 56 zapraszają na literacki wieczór.

Zgromadzeni goście będą mieli niepowtarzalną szansę doświadczyć interpretacji patriotycznych utworów lirycznych. Ich autorzy pochodzą z różnych stron życia społecznego miasta – pracowników służby zdrowia, funkcjonariuszy policji, strażaków, artystów teatralnych, poetów, polityków oraz przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych i ośrodków kultury. Twórczym spotkaniem zadbają również członkowie Związku Harcerstwa Polskiego.

Będzie to nie tylko recytacja – nie zabraknie również muzycznego akcentu. Uczniowie i absolwenci V Liceum Ogólnokształcącego imienia Romualda Traugutta zaśpiewają pieśni i piosenki. Akompaniament na fortepianie zapewni Robert Grudzień. Nad prawidłowym przebiegiem całego wydarzenia czuwać będą Zofia Falkiewicz i Agnieszka Gierwatowska.