Dwa Domy Kultury w Radomiu szukają dyrektorów!

Prezydent Radomia ogłosił nabór na stanowiska dyrektorów w dwóch instytucjach kulturalnych: w Domu Kultury Borki i Domu Kultury Idalin. Oprócz tego wciąż trwa konkurs na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska”. A już na dniach zostanie ogłoszony kolejny konkurs na stanowisko w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Skąd tyle zmian personalnych w instytucjach kultury?

Znowelizowana ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej zmusiła wiele instytucji kulturalnych do zmian personalnych, a dokładnie stanowisk kierowniczych. Nowa ustawa ustala możliwość współpracy z dyrektorem placówki kulturalnej wyłącznie na czas określony, który wynosi od 3 do 7 lat. Dyrektorzy pełniący swe role do tej pory w radomskich domach kultury czy innych ośrodkach kultury byli zatrudnieni na czas nieokreślony, co obecnie jest niezgodne z ustawą.

Wytyczne dla kandydatów

Oferty na dyrektorów wspomnianych domów kultury muszą być złożone w Urzędzie Miejskim do 9 października. Od kandydatów oczekuje się:

  • Wykształcenia wyższego magisterskiego
  • 5-letniego doświadczenia zawodowego w pracy nad projektami kulturalnymi lub w instytucji kultury
  • Programu przedstawiającego realizację bieżących zadań w placówce i jej rozwoju.