Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu z nową wystawą „Socrealizm. Sztuka w służbie propagandy”.

W piątek 11 września w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego otwarto wystawę pt.: Socrealizm. Sztuka w służbie propagandy. Otwarciu towarzyszyły największe robotnicze pieśni.

Na samym początku dyrektor Muzeum – Leszek Ruszczyk przywitał wszystkich przybyłych na wystawę. W dalszej części głos zabrali kuratorzy wystawy, czyli Damian Jendrzejczyk i Krzysztof Skarżycki, którzy przybliżyli nieco ideę wystawy. Z ich słów dowiedzieliśmy się, że socrealizm w sztuce miał swój czas w latach 50. XX wieku. Jako kierunek w sztuce został ogłoszony w 1949 roku w Katowicach na IV Zjeździe Delegatów Związku Polskich Artystów Plastyków.

Socrealizm lat 50. wzorował się na sztuce radzieckiej lat 1925-1934. Według założeń Stalina sztuka ta miała być narodowa i socjalistyczna w treści.

Wystawa została podzielona na pięć części. W pierwszej znalazły się prace najważniejszych przedstawicieli tego gatunku, m.in.: Włodzimierza Zakrzewskiego i Juliusza Krajewskiego. W tej części znaleźć można również dzieła przedwojennych artystów, np. Xawerego Dunikowskiego.

Muzeum Malczewskiego zgromadziło także prace wówczas mało znanych artystów, którzy jednak później odegrali dużą rolę w sztuce, np.: Andrzeja Wróblewskiego, Aleksandra Kobzdeja, Wojciecha Fangora, Alfreda Lenicy, czy Aliny Szapocznikow.

Wystawa zawiera dzieła artystów podzielone także według głównych tematów socrealizmu, czyli:

  • Praca
  • Industrializacja
  • zmiany zachodzące na polskiej wsi
  • walka o pokój, walka z analfabetyzmem
  • odbudowa kraju po zniszczeniach wojennych
  • portrety przodowników pracy
  • portrety przywódców partyjnych oraz malarstwo historyczne

Ciekawą odsłonę stanowi część wystawy, w której prezentowane są dzieła artystów głośno odrzucających idee socrealizmu, np.: Władysława Strzemińskiego, Marii Jaremy czy Jonasza Sterna.

Zupełnie inną częścią wystawy są prace z zakresu wzornictwa przemysłowego projektantów ze Spółdzielni Artystów Ład. Ostatnia część wystawy przedstawia z kolei prace sztuki ludowej poświęcone tematyki ludowej.

Serdecznie zapraszamy!