X edycja konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

Do 30 września można zgłaszać kandydatury osób, które angażowały się w prace charytatywne na Mazowszu. Podczas specjalnej gali konkursu „Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego” zostaną uhonorowani zwycięzcy konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.

Jak co roku Samorząd Województwa Mazowieckiego pragnie nagrodzić osoby, które wykazały się dużym zaangażowaniem w pomoc potrzebującym. W tym roku pojawiła się również specjalna kategoria w związku z pandemią koronawirusa. Kategoria „Wolontariat w czasie pandemii” to wyróżnienie dla osób, które wykazały się szczególnymi inicjatywami niosącymi pomoc w dobie COVID-19.

Co zrobić, żeby wziąć udział w konkursie?

Aby wziąć udział w konkursie „Mazowieckie Barwy Wolontariatu” należy zgłosić kandydaturę i spełniać kilka warunków. Kandydaci mogą być zgłaszani przez: organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe i samorządowe czy osoby korzystające z wolontariatu. Można też nominować samego siebie. Jedna osoba może zgłosić do 5 osób, grup czy rodzin działających w danej sprawie.

Nominowani mogą być zgłaszani, zarówno poprzez formę internetową, jak i papierową.

Forma elektroniczna: formularz zgłoszeniowy i dokument potwierdzający wolontariat zgłaszanej osoby (wraz z podpisami kandydatów i zgłaszających lub osób reprezentujących kandydata, albo osoby potwierdzającej jego tożsamość) należy wysłać na adres: [email protected] w temacie wiadomości wpisując: X edycja konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu.

Forma papierowa: powyższy formularz i dokument należy wysłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa, z dopiskiem „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.

Rok 2020 był rokiem szczególnie pod kątem niesienia pomocy osobom potrzebującym. Wyjątkowa i niebezpieczna sytuacja związana z pandemią koronawirusa sprawiła, że każda charytatywna pomoc lekarzom, osobom starszym, służbom medycznym była niesamowicie ważna.