Ekspansja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy ulicy Tochtermana w Radomiu: Kiedy nastąpi rozpoczęcie prac?

Na teren budowy nowej sekcji oddziału ratunkowego w specjalistycznym szpitalu w Radomiu, wykonawca przetransportował już pierwszą partię sprzętu. Niemniej jednak, nie rozpoczęto jeszcze żadnych prac budowlanych. Aby mogły one ruszyć, konieczne jest dopełnienie formalności związanych z dokumentacją oraz ustalenie planu robót. Prawdopodobnie nie uda się spożytkować na ten cel całości budżetu przewidzianego na bieżący rok. W związku z tym, miasto już wystosowało wniosek do wojewody o zgodę na przełożenie części funduszy na przyszłe lata.

Przy istniejącym obecnie oddziale ratunkowym Radomskiego Szpitala ma powstać nowy pawilon. Docelowo Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) będzie dysponował powierzchnią użytkową przekraczającą 2 tysiące metrów kwadratowych. Planuje się także gruntowną przebudowę starego pawilonu. Przetarg na powiększenie obiektu został rozstrzygnięty w październiku. Wykonawcą jest firma Baudziedzic pochodząca z Głogowa Małopolskiego, która przejęła już teren budowy i dostarczyła tam część sprzętu.

Obecnie prace skupiają się na dopełnieniu formalności związanych z dokumentacją. Znajduje się w nich między innymi projekt przełożenia instalacji podziemnych, które mogą stanowić przeszkodę dla planowanych robót. Niezbędna jest też dokumentacja techniczna nowej stacji transformatorowej dedykowanej dla oddziału ratunkowego.