Przystanek Radom Wschodni: Przygotowania do budowy na finiszu

Scena jest już przygotowana do wzniesienia nowego przystanku kolejowego o nazwie Radom Wschodni. W ramach tego procesu, wykonawca usunął starą infrastrukturę wiaduktową znajdującą się na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Lubelskiej w Radomiu. Ten etap obejmował demontaż podpory wiaduktu, która była umiejscowiona pomiędzy torami pierwszym i drugim linii kolejowej łączącej Warszawę z Radomiem (lk8).

W celu umożliwienia rozebrania starej konstrukcji, wykonawca na polecenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. planuje zbudować tymczasowy przejazd kategorii F, niezbędny do wprowadzenia specjalistycznego sprzętu na teren budowy. Te działania będą prowadzone nocą, aby nie zakłócać normalnego ruchu kolejowego.

Następnie zaplanowane jest skonstruowanie nowych podpór międzytorowych, które posłużą jako fundament dla przyszłego wiaduktu. Prace przygotowawcze do budowy peronów mają rozpocząć się na początku 2024 roku.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. współpracują z radomskim samorządem w kwestii budowy peronu oraz wiaduktu drogowego wzdłuż ulic Żeromskiego i Lubelskiej w Radomiu. Nowa infrastruktura zapewni mieszkańcom lepszy dostęp do kolei, a także ułatwi komunikację z lokalnym lotniskiem. Inwestycja o wartości 39 milionów złotych jest finansowana ze środków budżetowych oraz we współpracy z Miastem Radom.