Grupa PGE kontynuuje sponsoring Akademii Broni Radom

Zakład Energetyczny PGE postanowił przedłużyć swój patronacki udział w działaniach Broni Radom, utrzymując swoją pozycję głównego sponsora Akademii tego klubu. Ta znana podmiot gospodarczy ma zamiar kontynuować swoje wsparcie finansowe, które zainicjował po raz pierwszy w maju 2022 roku.

Marcin Kozłowski, pełniący obowiązki dyrektora klubu Broni Radom, przyznaje, że wsparcie ze strony Grupy PGE przekłada się na dodatkowe paliwo dla działalności klubu. Podkreśla, że poprzednia współpraca miała bardzo korzystny przebieg i wyraża radość z możliwości dalszego rozwijania młodzieżowych oddziałów klubu.

Aktualnie liczba dzieci uczestniczących w treningach Broni Radom wynosi około 380, które są podzielone na 17 grup szkoleniowych. Trzy z tych drużyn rywalizują na poziomie wojewódzkim. Grupa PGE zdecydowała o zapewnieniu wsparcia Broni Radom w ramach swojego programu #PGEJunior, który sprowadza się do przekazywania funduszy wyłącznie na cele szkoleniowe dla młodzieży.

Obecnie Akademia Przedszkolaka w Broni rozpoczęła proces rekrutacji młodych zawodników, którzy mają zamiar dołączyć do klubu.