Postępy w pracach na ulicy Cymerysa-Kwiatkowskiego w Radomiu

Prace związane z wymianą systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej na radomskiej ulicy Cymerysa-Kwiatkowskiego są realizowane sprawnie i bez większych przeszkód. Działania te rozpoczęły się ponad miesiąc temu, co spowodowało, że fragment miasta jest obecnie mniej dostępny. Szczególnie teraz, kiedy ekipa odpowiedzialna za ten projekt przesunęła swoje działania na kolejny odcinek tej ulicy.

Droga ta została zamknięta dla ruchu pojazdów od 5 sierpnia, chociaż nie dotyczy to maszyn budowlanych oraz samochodów mieszkańców, którzy mają możliwość dojazdu do swoich posesji – oczywiście tylko jeśli sytuacja na placu budowy na to pozwala. Początkowo zamknięty był odcinek od ulicy Białej do zachodniego wlotu na Placową, jednak teraz roboty budowlane zostały przeniesione bliżej parku Ruzika. Ta zmiana spowodowała, że droga do ulicy Białej jest teraz niedostępna zarówno z ulicy Kwiatkowskiego, jak i w drugą stronę. To stanowi duże utrudnienie dla komunikacji w obszarze Glinic. Warto zauważyć, że ulica Biała jest często używana jako alternatywna trasa dojazdu m.in. do Centrum Handlowego M-1, zwłaszcza gdy ruch na ulicy Słowackiego jest intensywny. Teraz jednak nawet korzystając z ulicy Białej od strony Cymerysa-Kwiatkowskiego, nie dojedziemy do centrum handlowego.

Ze względu na tymczasowe zamknięcie ulicy Cymerysa-Kwiatkowskiego wprowadzono czasowo dwukierunkowy ruch dla wszystkich pojazdów na całej ulicy Strzeleckiej oraz na odcinku Pustej od Cymerysa-Kwiatkowskiego do Strzeleckiej.