Inauguracja Światowego Dnia Chorego w Szpitalu Specjalistycznym w Końskich

8 lutego było datą ważną dla Szpitala Specjalistycznego im. Świętego Łukasza w Końskich. Tego dnia bp Marek Solarczyk dokonał poświęcenia Oddziału Psychiatrii Ogólnej. Ten szczególny dzień został zbiegł się z obchodami Światowego Dnia Chorego, co nadało uroczystości dodatkową wagę.

Biskup Solarczyk skupił swoją uwagę na cnocie boskie – wierze, nadziei oraz miłości podczas ceremonii poświęcenia. W swej mowie zwrócił uwagę na to, jak ważna jest wiara jako tajemnica bliskości z Bogiem, który towarzyszy nam niezależnie od doświadczanych trudności. Nadzieja, jak podkreślił, stanowi potwierdzenie istotności każdego cierpienia, które dzięki profesjonalnej opiece i leczeniu może zostać złagodzone. Miłość zaś jest siłą napędową i efektem pracy opieki medycznej.

Zbigniew Kopyciński, kierownik nowo otwartego oddziału psychiatrycznego, podkreślił jak specjaliści już teraz niosą pomoc pacjentom borykającym się z zaburzeniami psychicznymi, chorobami psychicznymi, kryzysem czy problemami wynikającymi z nadużywania substancji alkoholowych i narkotyków. Pacjenci mają również możliwość uczestniczenia w terapii zajęciowej oraz muzykoterapii.

Dyrektor szpitala w Końskich, Anna Gil, podkreślała jak ważna jest rola nowego oddziału dla leczenia osób wymagających hospitalizacji. Oddział dysponuje 15 łóżkami, z czego 12 jest obecnie zajętych.