Intensywne działania policyjnej grupy SPEED w Radomiu: skontrolowano 193 pojazdy

W ciągu ostatniego tygodnia, grupa SPEED działająca pod egidą radomskiej policji przeprowadziła intensywne kontrole na terenie miasta i powiatu radomskiego. W ramach tych działań funkcjonariusze skontrolowali łącznie 193 pojazdy.

Niestety, jak pokazały wyniki tych kontroli, problem przekraczania dozwolonej prędkości jest nadal bardzo poważny. Aż 163 z badanych kierowców nie zastosowało się do obowiązujących ograniczeń prędkości. To alarmujące dane, które pokazują skalę nieodpowiedzialnego zachowania na drogach.

Podczas tych działań, funkcjonariusze byli zmuszeni do podjęcia decyzji o zatrzymaniu sześciu dowodów rejestracyjnych oraz dwóch praw jazdy. Powodem takiej decyzji były wyjątkowo poważne przewinienia – kierowcy ci przekroczyli dozwoloną prędkość o ponad 50 km/h. Tego typu działania mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach poprzez egzekwowanie przestrzegania przepisów ruchu drogowego.