Modernizacja kluczowego skrzyżowania ulic w pobliżu radomskiego dworca kolejowego

Planowana jest gruntowna przebudowa jednego z centralnych skrzyżowań ulic znajdujących się w pobliżu dworca kolejowego w mieście Radom. Wiceprezydent miasta, Mateusz Tyczyński, poinformował, że na ten cel uzyskano fundusze w wysokości 2 milionów złotych z budżetu województwa mazowieckiego.

Przebudowa dotyczyć będzie ruchliwego miejsca, gdzie krzyżują się ulice Traugutta, Poniatowskiego oraz Beliny-Prażmowskiego. Jak wyjaśnił wiceprezydent Tyczyński podczas rozmowy z PAP, inwestycja zakłada stworzenie lewoskrętów prowadzących do ulicy Traugutta i placu dworcowego. Dodatkowo, zostaną zamienione nawierzchnie na skrzyżowaniu oraz system oświetlenia.

Projekt obejmuje także realizację ścieżki rowerowej, która ma prowadzić ze zjazdu z ulicy Traugutta do istniejącej trasy rowerowej rozlokowanej przy ulicy Beliny-Prażmowskiego. Będzie również przewidziany przejazd dla rowerzystów na poziomie poczty, a np. sygnalizatory świetlne będą dedykowane specjalnie do ich potrzeb.

Obecnie, w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Radomiu trwają prace projektowe związane z tą inwestycją. Planowane jest niebawem rozpisanie przetargu na wykonanie prac budowlanych.