Prezydent Radosław Witkowski koncentruje się na gospodarczym rozwoju Radomia z uwzględnieniem nowych stref przemysłowych

Począwszy od kampanii wyborczej, prezydent Radomia, Radosław Witkowski, skupił swoją uwagę na wzroście gospodarczym miasta. Uważa to za priorytetowe zadanie w swoim obecnym urzędowaniu. Do jego planów należy utworzenie nowych przemysłowych obszarów miejskich, które mają na celu pobudzenie ekonomii oraz tworzenie miejsc pracy.

Wśród proponowanych lokalizacji, jedno z potencjalnych miejsc pod strefy przemysłowe ma być zlokalizowane przy ulicy Energetyków. Ta konkretna nieruchomość jest obecnie własnością prywatnego inwestora, który otrzymał administracyjne wsparcie od Urzędu Miasta. Jak podkreśla wiceprezydent Katarzyna Kalinowska, taka współpraca przyniosła już pierwsze rezultaty. Działania te doprowadziły do wydania decyzji o warunkach zabudowy dla planowanego nowoczesnego centrum logistycznego.

Kolejny obszar przemysłowy ma powstać na terenie Potkanowa. Wiceprezydent Radomia zaznacza, że kluczowym celem jest zdobycie zewnętrznych funduszy. Te środki mają być przeznaczone na budowę infrastruktury komunikacyjnej i drogowej, odpowiedniej dla nowej strefy przemysłowej. Władze miejskie będą aktywnie zabiegać o te pieniądze, aby zoptymalizować dostęp do planowanych stref przemysłowych.