Radomski Szpital Specjalistyczny przymuszony do zaciągnięcia kredytu w obliczu trudności finansowych

Radomski Szpital Specjalistyczny boryka się z poważnymi problemami finansowymi, uniemożliwiającymi pokrycie kosztów leków, wody i energii elektrycznej, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki. Istnieje bezpośrednia potrzeba zaciągnięcia pożyczki na kwotę 20 mln zł, aby uniknąć dalszych komplikacji związanych z brakiem środków. Wydatki związane z utrzymaniem szpitala przewyższają otrzymywane wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), co dodatkowo komplikuje sytuację – podkreśla zastępca dyrektora tej instytucji zdrowotnej.

Sytuacja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego jest skomplikowana. Nie dysponuje on wystarczającymi środkami na pokrycie niezbędnych kosztów, takich jak opłaty za leki, wodę i prąd. Placówka jest zmuszona ubiegać się o kredyt w wysokości 20 milionów złotych. Chociaż szpital od wielu lat korzysta ze wsparcia samorządu, wsparcie to jest ograniczone do finansowania remontów i zakupu sprzętu. Jak wyjaśnia wicedyrektor szpitala, Jerzy Zawodnik, placówka musi samodzielnie radzić sobie z pozostałymi problemami.

Jak mówi Zawodnik, podwyżki płac, które są ustawowo gwarantowane i które placówka musiała wypłacić, nie znalazły pokrycia w przydzielonych środkach na realizację usług zdrowotnych. Miesięczne koszty utrzymania szpitala przekraczają o około dwa miliony złote przychody uzyskane z NFZ. Ta dysproporcja między kosztami a przychodami jest głównym źródłem problemów finansowych placówki.