Inwestycje warte 280 milionów złotych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym

Podczas swej ostatniej kadencji, Samorząd Województwa Mazowieckiego sfinansował projekty inwestycyjne w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym o wartości bliskiej 280 milionów złotych. Niemniej jednak, Wicemarszałek Rafał Rajkowski zapewnia, że to nie jest koniec finansowania i pragnie przeznaczyć jeszcze więcej funduszy na różnego rodzaju projekty, takie jak termomodernizacja głównego budynku szpitala oraz renowacja oddziału ginekologicznego.

Zgodnie z przeprowadzonymi przez Rajkowskiego obliczeniami, dla poprawy warunków funkcjonowania szpitala potrzebne jest dalsze wsparcie finansowe na poziomie około 300 milionów złotych. Jego aspiracją na przyszłą kadencję jest zrównoważenie tej kwoty z kwotą przeznaczoną podczas poprzedniego mandatu. W związku z prawdopodobieństwem wzrostu kosztów, zakłada dodatkowo, że do dyspozycji może być o 20 milionów złotych więcej. Wicemarszałek jest przekonany, że te pieniądze mają realną szansę na zostanie przeznaczone na cele szpitala w trakcie przyszłej kadencji.

Rajkowski dodaje również, że szacowanym kosztem renowacji oddziału ginekologii jest ponad 30 milionów złotych. To tylko jeden z licznych projektów, na które Samorząd Województwa Mazowieckiego planuje przeznaczyć środki finansowe, mając na celu poprawę działania nie tylko tego oddziału, ale też wielu innych w szpitalu położonym na terenie Józefowa.