Jeden z profesorów uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego świętuje 40-lecie pracy

Dla uhonorowania ogromnych osiągnięć znanego w środowisku naukowym prof. dr hab. inż. Sławomira Bukowskiego z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, X Doroczna Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana przez Katedrę Ekonomii i Finansów została zadedykowana Jemu w 40. rocznicę Jego działalności naukowej. Jego prace cieszą się dużym uznaniem na całym świecie.

Pedagog skomponował ponad 180 prac badawczych, 7 monografii szczegółowych oraz kilka monografii zbiorowych. Wykłada w różnych krajach, takich jak Francja, Grecja, Włochy, Turcja, Wielka Brytania. Często uczestniczy w spotkaniach krajowych i międzynarodowych. Założył i jest przewodniczącym Rady Naukowej czasopisma „Central European Review of Economics & Finance”. W trakcie swojej kariery zawodowej pracował kolejno jako prodziekan ds. studiów stacjonarnych i dziekan na Wydziale Ekonomicznym Politechniki Radomskiej, a następnie jako prorektor ds. rozwoju kadry i współpracy z zagranicą. Od października 2020 roku pełni funkcję Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.