Jest plan budowy trasy S12 w regionie radomskim

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dotyczącej odcinka trasy S12 z Radomia do Puław, został już złożony do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Warszawie. Planowany przebieg trasy okazał się niekorzystny dla wielu samorządów. Najbardziej ucierpią gminy Kowala i Sołtyków.

GDDiA zgłosiła wariant B

Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDiA), cała dokumentacja projektowa została bardzo dokładnie zweryfikowana. Przeprowadzono również analizę czynników środowiskowych, społecznych, ekonomicznych i technicznych, które pozwoliły wskazać najkorzystniejszy wariant przebiegu przyszłej trasy. Zaproponowany wariant (wariant B) liczy sobie trasę o długości 66 kilometrów, która przebiegać ma przez obszar gmin Orońsko, Radom, Kowala, Skaryszew, Gózd, Tczów, Zwoleń, Przyłęk, Policzna oraz Puławy. Zgodnie z planem trasa ma posiadać dwie, dwupasmowe jezdnie oraz siedem węzłów. Doprecyzowania wymagają jeszcze rozwiązania techniczne oraz rozpoznania geologiczne. Po uzyskaniu stosownych pozwoleń ogłoszony zostanie przetarg na wybór wykonawcy, co powinno nastąpić pod koniec tego roku.

Samorządowcy podzieleni

Projekt budowy trasy S12 nie spotkał się jednak z aprobatą wszystkich samorządowców regionu radomskiego. Wielu z nich opowiadało się bowiem za wariantem A. Jak twierdzi Dariusz Bulski, wójt Kowali, wariant B przyczyni się do podziału gminy. Zapowiada również, że samorząd dołoży koniecznych starań, aby nie doszedł on do skutku. Również i Waldemar Trelka, starosta radomski, nie jest zbyt entuzjastycznie nastawiony do planu wybranego przez GDDiA, wskazując przy tym, że najmocniej ucierpią gminy Kowala i Sołtyków. Prezydent Radomia, Radosław Witkowski, podkreśla z kolei, że aby trasa S12 mogła z powodzeniem spełniać swoje funkcje, powinna biec możliwie najbliżej miast. Tymczasem zgłoszony wariant B tylko częściowo spełnia ten wymóg, bowiem droga odcinka w kierunku wschodnim ma oddalać się od miasta. Wariant A poparła również Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu. Zastrzeżeń co do zgłoszonego planu nie zgłosiły natomiast gminy Zwoleń oraz Orońsko.