Klasztor z Radomia ogłoszony oficjalnym pomnikiem historii

3 lutego 2023 roku klasztor bernardynów znajdujący się w Radomiu został wpisany na listę Pomników Historii. Posiada on bogatą przeszłość, której początki sięgają XV wieku. W galerii można znaleźć zdjęcia, które pokazują zmiany, jakie przeszedł na przestrzeni lat.

Fundatorem klasztoru bernardynów w Radomiu był król Kazimierz Jagiellończyk. Mnisi wylądowali w mieście w 1468 roku, a na ich bazę wybrano teren na Przedmieściu Jedlińskim (Lubelskim), który znajdował się przy murach Nowego Radomia. Radomski kompleks był szesnastym klasztorem tego zgromadzenia w granicach ówczesnego państwa polskiego.

W 1863 roku klasztor został przejęty i wykorzystany jako więzienie. Rok później, na mocy rozporządzenia cara, klasztor został ostatecznie zamknięty, jego majątek przekazano Skarbowi Królestwa Polskiego, a obszerną i bezcenną bibliotekę wysłano do Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Bernardyni wrócili do Radomia w latach trzydziestych XX wieku. W latach 50. XX wieku kościół i klasztor zostały poważnie uszkodzone w pożarze, a szkody uporządkowano do 1962 roku. Prace restauracyjne i odnawiające przeprowadzono szeroko w latach 90. i na początku XXI wieku.