Wiadukt przy Żeromskiego zostanie odrestaurowany

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu wydał na swoim Facebooku oświadczenie dotyczące wyroku Krajowej Izby Odwoławczej i jego konsekwencji dla całej inwestycji. W przetargu na budowę nowego wiaduktu i stacji kolejowej zwyciężyła firma Primost Południe z Będzina, której oferta opiewała na ponad 176 mln zł. Miasto odpowiada za część drogową projektu, której koszt szacowany jest na około 142 mln zł, natomiast PKP PLK zajmuje się aspektem kolejowym, którego budżet wynosi 33,5 mln zł.

Przetarg został rozstrzygnięty, ale do podpisania umowy nie doszło z powodu odwołania złożonego przez Trakcję, drugiego w kolejności oferenta. Krajowa Izba Odwoławcza częściowo uwzględniła żądania odwołującego. W związku z tym do Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu zostanie wysłane wezwanie do przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów udziału w postępowaniu oraz niepodleganie przez spółkę wykluczeniu. Będą mieli na to 10 dni. Weryfikacja zapisów potrwa mniej więcej dwa tygodnie. Aby sfinalizować postępowanie, trzeba pozyskać dodatkowe środki od PKP, bo oferta Trakcji była korzystniejsza na budowę drogi, którą finansuje miasto, ale kolejarze będą musieli zgodnie z tą ofertą dołożyć więcej na budowę dworca.