Kolejna szkoła pod patronatem radomskiego uniwersytetu

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu objął swoim patronatem dwie klasy z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu.

Co daje patronat uniwersytetu szkołom?

Patronat uniwersytetu daje wiele możliwości uczniom klas objętych patronatem. Między innymi uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych, wydarzeniach czy imprezach naukowych i popularnonaukowych organizowanych przez wydział. Oprócz tego uczniowie mogą aktywnie uczestniczyć w spotkaniach kół naukowych.

Współpraca między uczelnią a szkołą ponadpodstawową stwarza możliwości dla uczniów, by wcześniej poznali atmosferę uczelni, zdobyli rzetelną wiedzę z zakresu prawa, administracji czy nauk politycznych. Dzięki dodatkowym zajęciom i spotkaniom uczniowie zdobywają szerszą wiedzę niż tę zdobytą w szkole. Co z kolei pozwala im podjąć właściwą decyzję związaną z wyborem zawodu i kierunku studiów.